Müügi- ja maksetingimused

Tellimuse esitamine

Oma soovi saad esitada meie kodulehel, e-posti teel või kontoris. Esita joonised koos materjalide nimetustega ja oma kontaktandmeid. Mida põhjalikumad on joonised ja materjalide kirjeldused, seda täpsemalt vastab tulemus Sinu ootustele.

Soovide täpsustamine

Kui oleme Sinu soovi üle vaadanud, võtame ühendust ja anname teada, kuidas saame seda kõige paremini täita. Vajadusel saame kokku ja tutvume objektiga. Kohtumisel saame täpsemalt näidata kasutatavaid materjale, tutvustada erinevaid sahtleid, furnituure, köögitehnika funktsioone jpm.

Hinnapakkumine

Sinu soovi põhjal koostame hinnapakkumise, millel on ära toodud kokkulepitud materjalide kirjeldus, toote ja teenuse hind ning orienteeruv valmimise ja paigalduse tähtaeg.

Hinnapakkumise kinnitamine

Hinnapakkumise kinnitamiseks esitame ettemakse teatise, 50% tellimuse maksumusest. Poolte kokkuleppel võime sõlmida ka tavapärasest erineva tasumisajaga lepingu. Ettemaksu tasumise järel alustame tellimuse täimist. Kui soovid seejärel oma soove muuta võib muutuda ka hind ja tähtaeg. Et vältida hilisemaid arusaamatusi, vaata enne hinnapakkumise kinnitamist pakkumine põhjalikult üle, et kõik Sinu soovid oleks täpselt kirjas.

Mõõtmine ja konstrueerimine

Tellimuse kinnitamise järel mõõdavad meie spetsialistid vajadusel objekti üle ning koostavad joonised. Objekt peab olema mõõtmiseks valmis 8 nädalat enne hinnapakkumises märgitud orienteeruvat valmimisaega. Et tellimus valmiks lubatud ajaks on oluline, et saaksime mõõdud õigeaegselt.

Jooniste kooskõlastamine

Pärast jooniste koostamist esitame need Sulle kinnitamiseks. See on viimane võimalus enne tootmist väiksemaid muudatusi teha – käepidemete asukohti määrata, sõlmi täpsustada või visuaali muuta. Vaata joonised tähelepanelikult üle ja kinnita või saata muudatusettepanekud 3 päeva jooksul. Kui me 3 päeva jooksul tagasisidet ei saa, loeme joonised kinnitatuks ja täidame tellimuse.

Paigaldamine

Tellimuse valmimisest anname Sulle varakult teada. Esitame lõpparve, mis tuleb tasuda enne tellimuse väljastamist või toote paigaldamist. Lepingu korral lähtume kokkulepitud tingimustest. Tihti tuleb enne paigaldamist objektil eeltöid teha. Kui ettevalmistused on tehtud, planeerime paigaldusaja nädala täpsusega. Paigalduse ajal tuleks arvestada võimaliku müra ja tolmuga. Pärast tööde lõpetamist ning vajadusel ka paigalduse ajal, koristavad paigaldajad ära endi tekitatud prahi ja lahtise tolmu.

Toote üleandmine

Pärast paigalduse lõppu tuleks tellijal töö üle vaadata. Kui paigaldajad lõpetavad töö, esitavad nad tellijale või tema esindajale üleandmislehe, mille tellija allkirjastab. Kui Sul on pretensioone, kirjelda need üleandmislehel. Lahendame pretensioonid mõistliku aja jooksul. Üleandmislehe mitteallkirjastamisel loeme tellimuse tellija poolt vastuvõetuks.